Artistid/Programm

Roheline lava sündis festivali algusaegadel selleks, et tuua spontaansed musitseerimised nurgatagustest ja kõrtsilaudade juurest rahva ette. Samas on Roheline lava läbi aastate kandnud ka hüppelaua mõtet neile, kes alles muusikutee alguses samme seavad. Selleks on aegsasti laekunud sooviavalduste seast välja valitud koosseisud, kelle jaoks võiks Rohelisel laval ülesastumine olla tunnustuseks senise pingutuse eest ning motivatsiooniks järgmisteks esinemisteks. Aga ikkagi on kõige selle kõrval lava avatud ka spontaanseteks, kuni 20 minuti pikkusteks eesti pärimusmuusikast kantud etteasteteks.